Team

Besprechungsraum © tichy photography

Team

Unterschrift
Ansprechpartner

 

Leiterin der Gedenkstätte

Uljana Sieber

E-Mail uljana.sieber@denk-mal-dresden.de

 

 

Finanzen

Kay Schulz

E-Mail kay.schulz@denk-mal-dresden.de

 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Christine Bücher

E-Mail christine.buecher@denk-mal-dresden.de

Antje Friedrich

E-Mail antje.friedrich@denk-mal-dresden.de

 

 

Veranstaltungen / Sonderausstellungen / Vermietung

Dr. Christine Bücher

E-Mail christine.buecher@denk-mal-dresden.de

 

 

Projekte

Antje Friedrich

E-Mail antje.friedrich@denk-mal-dresden.de

 

 

Zeitzeugenbüro, Praktika

Katrin Thiel

E-Mail katrin.thiel@denk-mal-dresden.de

 

 

Besucherservice

Antje Friedrich und Katrin Thiel

E-Mail fuehrungen@denk-mal-dresden.de

 

 

Technik

Ken Wagner

E-Mail ken.wagner@denk-mal-dresden.de

 

 

Sekretariat

Tel. 0351 810 740 46

E-Mail info@denk-mal-dresden.de